| Projekty |

logo1 logo2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czas na SUKCES ZAWODOWY


Dokumenty


 
Regulamin

 

Ogłoszenia!

Staż w Warszawie
Plan wyjazdu - lipiec
Ubrania ochronne
Dane adresowe pracodawców i miejsc noclegowych
Plan powrotów - lipiec
Plan wyjazdów - sierpień

Plan powrotów - sierpień

 

Harmonogram praktyk

Miejsca praktyk zawodowych

Załączniki: (w formacie .pdf)

Formularz zgłoszeniowy

Opinia wychowawcy

Informacja pedagoga szkolnego

Oświadczenie uczestnika

Deklaracja uczestnictwa

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu