| Kontakt | Dokumenty | Współpraca z firmami | Projekty |

Dokumenty  20.06.2010


 

Statut Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich (w formacie pdf).

Statut Szkoły Branżowej 1 stopnia

 

 

Szablon programu nauczania

Szablon programu do przedmiotu