| Projekty |

logo1 logo2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Chcemy umieć więcej - wzrost kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu Kontakt


Biuro Projektu:

Zespół Szkół Zawodowych nr 4

im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego

22-100 Chełm

ul Reformacka 13
tel. 082 565 27 06

E-mail zsz4@zsz4.chelm.pl