| Projekty |

logo1 logo2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Chcemy umieć więcej - wzrost kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu 

Harmonogram

1.     Kółka językowe

  •  język niemiecki - zajęcia pozalekcyjne - po 30 h zajęć dla 4 grup (1 grupa w semestrze) 10 osobowych, raz w tygodniu 2 h,
  • język angielski - zajęcia pozalekcyjne - po 30 h zajęć dla 4 grup (1 grupa w semestrze) 10 osobowych, raz w tygodniu 2h,
  • język rosyjski - zajęcia pozalekcyjne - po 30 h zajęć dla 4 grup (1 grupa w semestrze) 10 osobowych, raz w tygodniu 2 h.

2.        Warsztaty informatyczne z elementami rachunkowości. Grupy 10 osobowe w wymiarze 30 h 2 godziny/tydzień (1 grupa w semestrze).

3.         Zajęcia z przedsiębiorczości dla uczestników zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 5 h na grupę, mające na celu wskazanie instytucji mogących wesprzeć finansowo osoby podejmujące własną działalność gospodarczą oraz przedstawienie procedur zakładania działalności.

4.         Warsztaty „Przekąski i desery jako dania cateringowe” - zajęcia pozalekcyjne dla 80 uczniów (8 grup po 10 osób), 12 spotkań w semestrze po 3 h (równolegle w dwóch grupach).

5.       Warsztaty turystyczne - zajęcia pozalekcyjne; zajęcia będą się odbywały 2 razy w miesiącu w wymiarze 2 h dla 2 grup 10 osobowych - łącznie 20 osób (każda grupa na 1 rok szkolny).

6.        Warsztaty cukiernicze - zajęcia pozalekcyjne - „Dekoracja ciast okolicznościowych” dla klas ZSZ: cukiernik. W zajęciach weźmie udział 40 uczniów (4 grupy po 10 osób) po 3  - 12 spotkań w semestrze (1 grupa w semestrze).