I ZJAZD ABSOLWENTÓW |  | Projekty | UONETPLUS | Współpraca z firmami|

NAJNOWSZE!

Wykaz podręczników 2014/15

Bezpieczne wakacje

XIV Konferencja Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Wycieczka do Dęblina

Zlot Bieluchów w Niedźwiedzim Grodzie

  •  

         ZJAZD ABSOLWENTÓW            26 WRZEŚNIA 2014            ZAPRASZAMY!!!

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich 

im. K.A. Jaworskiego w Chełmie

serdecznie zaprasza nauczycieli, pracowników oraz absolwentów szkoły
na uroczyste obchody

50–lecia istnienia placówki

oraz I Zjazd Absolwentów

dnia 26 września 2014 roku.

Uprzejmie prosimy absolwentów szkoły o przesłanie potwierdzenia swojego udziału drogą e-mailową na adres: zjazdabsolwenta@wp.pl

Wzór zgłoszenia dla absolwentów w formie pliku PDF, Word - można pobrać ze strony internetowej szkoły.

Więcej informacji na ten temat na stronie zjazdu.

Zjazd Absolwentów

 

"Ludzie, których cenimy, zostają na zawsze, bo odcisnęli ślady w naszych sercach…"

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Zbigniewa Dulskiego
twórcy oraz Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Chełmie w latach 1964 - 1968, która dała początek naszej placówce. więcej....
 

 

"Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…"

15 sierpnia odeszła od nas Elwira Dziechciaruk nasza uczennica, wspaniała koleżanka i przyjaciółka. więcej...  

Szkoła bez przemocy

Nasza szkoła bierze udział w V edycji programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Głównym celem Programu jest zwiększenie poziomu świadomości ważnego społecznie problemu jakim jest przemoc. W tym roku zwrócono uwagę na kluczową rolę rodzica w prawidłowym funkcjonowaniu młodego człowieka oraz podjęto próby włączenia rodziców w aktywne życie szkoły.

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wykształcony, wyćwiczony, więc z pewnością zatrudniony

Projekt „Wykształcony, wyćwiczony, więc z pewnością zatrudniony” realizowany w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie od 01.01.2013 do 30.11.2014 kierowany jest do uczniów z Chełma i terenów wiejskich chcących zdobyć nowe kwalifikacje i doświadczenia, by zwiększyć swą atrakcyjność na rynku pracy.

 

Czas na SUKCES ZAWODOWY

Celem projektu jest przygotowanie Uczniów/Uczennic z 3 szkół m. Chełm do konkurowania na rynku pracy dzięki wyposażeniu w wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe nabyte w ramach praktyk i staży.

 

Chcemy umieć więcej - wzrost kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu.

Projekt adresowany jest do uczniów klas I - IV technikum w zawodach: kucharz, kelner, hotelarz, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych i technik obsługi turystycznej a także do uczniów klas I - III zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie cukiernik. Okres realizacji 2 lata: 1.08.2010 r. - 31.07.2012, liczba uczestników: 300 uczniów.

Mój zawód - moja przyszłość ...  

Projekt realizowany w roku kalendarzowym 2009. Celem projektu było podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla 100 uczestników projektu oraz nawiązanie współpracy z lokalnymi pracodawcami.

Projekt adresowany był  do uczniów klas II i III technikum w zawodach: kucharz, kelner, hotelarz, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych.

„Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”

Nasza szkoła od grudnia 2010 roku uczestniczy w projekcje „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie trwał przez 3 lata do 2013 roku i uczestniczą w nim uczniowie klas pierwszych. Zajęcia odbywają się w 3 grupach wyrównawczych i 2 rozszerzających. Zajęcia prowadzą nauczyciele matematyki naszej szkoły: Monika Baranowska, Marta Mazurek, Urszula Otręba i Anita Szwec.