| Dokumenty | Projekty | UONETPLUS | Współpraca |

Targi TT Warsaw

Obchody 624 rocznicy powstania Miasta Chełm

"Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek"

Sukces cukierników...

KONKURS! TWORZYMY KSIĄZKĘ KUCHARSKĄ

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii

Kiermasz Świąteczny

Indywidualne zawody w pływaniu

Ogłoszenie

Targi Cukiernicze i Lodziarskie ExpoSweet 2016 w Warszawie

Dyrekcja i nauczyciele przedmiotów zawodowych ZSGiH w Chełmie organizują wyjazd uczniów na Targi Cukiernicze i Lodziarskie ExpoSweet 2016 w Warszawie, które odbędą się dnia 24 lutego 2016 r.
Targi oferują poznanie i wypróbowanie wielu produktów i surowców. Można będzie poznać najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne z branży cukierniczej i ciastkarskiej. Organizatorzy zapraszają na pokazy, seminaria oraz promocje m.in. :
• Międzynarodowy Konkurs Tortów,
• Puchar Polski w Carviningu,
• Mistrzostwa Polski w Deserach
• VI Mistrzostwa Polski Uczniów Szkół Cukierniczych
Chętni z wszystkich klas (nie tylko cukiernicy) powinni zgłaszać się do nauczycieli przedmiotów zawodowych lub kierownika szkolenia praktycznego p. Iwony Prończuk w terminie do 22.01.2016 r.
Odpłatność w wysokości ok. 40 zł należy wnieść w terminie do 22.01.2015 r.

 

Szkoła bez przemocy

Nasza szkoła bierze udział w V edycji programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Głównym celem Programu jest zwiększenie poziomu świadomości ważnego społecznie problemu jakim jest przemoc. W tym roku zwrócono uwagę na kluczową rolę rodzica w prawidłowym funkcjonowaniu młodego człowieka oraz podjęto próby włączenia rodziców w aktywne życie szkoły.

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„Dobry staż – lepszy START”

Projekt realizowany wspólnie z firmą  TAWA  w odpowiedzi na konkurs: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
Celem realizowanego projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

Wykształcony, wyćwiczony, więc z pewnością zatrudniony

Projekt „Wykształcony, wyćwiczony, więc z pewnością zatrudniony” realizowany w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie od 01.01.2013 do 30.11.2014 kierowany jest do uczniów z Chełma i terenów wiejskich chcących zdobyć nowe kwalifikacje i doświadczenia, by zwiększyć swą atrakcyjność na rynku pracy.

 

Czas na SUKCES ZAWODOWY

Celem projektu jest przygotowanie Uczniów/Uczennic z 3 szkół m. Chełm do konkurowania na rynku pracy dzięki wyposażeniu w wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe nabyte w ramach praktyk i staży.

 

Chcemy umieć więcej - wzrost kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu.

Projekt adresowany jest do uczniów klas I - IV technikum w zawodach: kucharz, kelner, hotelarz, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych i technik obsługi turystycznej a także do uczniów klas I - III zasadniczej szkoły zawodowej w  zawodzie cukiernik.
Okres realizacji 2 lata: 1.08.2010 r. - 31.07.2012, liczba uczestników: 300 uczniów.

Mój zawód - moja przyszłość ...

Projekt realizowany w roku kalendarzowym 2009. Celem projektu było podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla 100 uczestników projektu oraz nawiązanie współpracy z lokalnymi pracodawcami.

Projekt adresowany był  do uczniów klas II i III technikum w zawodach: kucharz, kelner, hotelarz, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych.

„Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”

Nasza szkoła od grudnia 2010 roku uczestniczy w projekcje „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie trwał przez 3 lata do 2013 roku i uczestniczą w nim uczniowie klas pierwszych. Zajęcia odbywają się w 3 grupach wyrównawczych i 2 rozszerzających. Zajęcia prowadzą nauczyciele matematyki naszej szkoły: Monika Baranowska, Marta Mazurek, Urszula Otręba i Anita Szwec.